Fitxes Tècniques de les peces

Fitxa tècnica: Oli sobre Tela
Autor: Sixeart
Procedéncia: Galeria N2
Periodo adquisición: 2009
Mides: 130*130 cm
Titol: Serie Guierrers
Periode: 2009
---------------------------------------------------------------------------
                     
Fitxa tècnica: Oli sobre Taula
Autor: Victor Mira
Procedéncia: Ignacio de Lasaleta
Periodo adquisición: 2004
Mides: 98*60 cm
Titol: Natura Morta
Periode: 1984
---------------------------------------------------------------------------


                                                 
 Fitxa tècnica: Oli sobre Taula
Autor: José Hernández
Procedéncia: Galeria 3 Punts
Periodo adquisición: 2006
Mides: 25*20 cm
Titol: Cara II
Periode: 1994
-------------------------------------------------------------------------------

                                             
Fitxa tècnica: Oli sobre Taula
Autor: Miguel Macaya
Procedéncia: Sala Parés
Periodo adquisición: 2.005
Mides: 90*50 cm
Titol: Figura Torero
Periode: 2005
--------------------------------------------------------------------------------

Fitxa tècnica: Oli sobre Taula
Autor: Miguel Macaya
Procedéncia: Sala Parés
Periodo adquisición: 2.005
Mides: 90*50 cm
Titol: Figura Home Collarí
Periode: 2005
---------------------------------------------------------------------------------
                                 
Fitxa tècnica: Fotografia, impressió digital.
Autor: Alfredo Jaar
Procedència: Cadaqués 2, Huc Malla
Periode adqusició: 2008
Mides: 85*60 cm
Titol: Nota Musical.
Periode: 2006
 -----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
Fitxa Tècnica: Escultura de resina de poliester.
Autor: Eugenio Merino
Procedència: ADN Gallery
Periode adquisició: 2008
Mies: 1,80 * 1,20
Titol: Acorralado
Periode execusió: 2007
-------------------------------------------------------------------------------
  
                                                   
Fitxa Tècnica: Oli-Colage sobre tela 
Autor: Bernat Daviu
Procedència: Galeria Miquel Alzueta
Periode adquisició: 2008
Mies: 1,20 * 1,00
Titol: Cares
Periode execusió: 2008
------------------------------------------------------------------------------
                                               
   Fitxa Tècnica: Oli-Colage sobre tela.
   Autor: Bernat Daviu
   Procedència: Galeria Miquel Alzueta
   Periode adquisició: 2008
   Mies: 1,80 * 1,40
   Titol: Cares
   Periode execusió: 2008
  ---------------------------------------------------------------------------------