jueves

MIGUEL MACAYA & ART FIGURATIU

Amb Macaya observem el seu allunyament total de les modes i dels seus vincles amb la quotidianitat que tant sovint obsessiona els joves artistes. En aquest sentit Macaya se’ns presenta com un artista singular, que avança a contracorrent. Al món de l’art actual, Macaya és un rara avis, que busca i troba la inspiració al seu propi estudi i que, per damunt de tot, estima l’ofici de pintar, l’artista es manté fidel a aquesta vocació inicial sense deixar-se influir mai per tendències dominants.