jueves

MARINA ABRAMOVIC & EIGHT LESSONS ON EMPTINESS WITH A HAPPY END

Els treballs més coneguts de Marina Abramovic són les seves performances, objectes, vídeo- instal·lacions i accions registrades per dramatitzar-s'hi en escenografies de fort barroquisme conceptual.
En la peça que disposem anomenada Family III pertany al treball realitzat a Laos; es basa en tot un projecte fet en el país i com sempre l’artista tracte d’indagar els límits de la resistència moral i física, reflexionant sobre els patrons de comportament de la ment i l’organisme. La seva idea sempre es basa en establir un diàleg energètic amb els espectadors. És una artista que no ha deixat d’experimentar sobre els codis artístics utilitzant suports proporcionats pels avenços tècnics, vídeo, cine, fotografia, instal·lacions, demostrant una coherent evolució cap a la maduresa en els registres expressius emparats. Amb peces com The Family III reforcem el contingut de la col·lecció, tant per l’artista que l’executa amb la seva aportació conceptual al món de l’art, com per la plasticitat artística de la peça en si mateixa.

"Empecé de pequeña haciendo dibujos y pinturas. Siempre he estado celosa de Mozart, su primer concierto fue con 7 años y mi primera exposición con 12. Desde entonces nunca he dejado de trabajar como artista. Nunca he querido dedicarme a otra cosa y nunca he dudado de esa decisión”.
Marina Abramovic