jueves

2009-2014 DZINE's WORKS & CRISTAL PALACE

Aquesta obra del Dzine anomenada
Crystal Palaces

ens continua reforçant el discurs i ens ajuda a vertebrar el projecte 2009-2014 mitjançant iconografies noves. És una peça que ja hi havia treballat amb un altre projecte que cohabitava amb una escultura. Com que l’artista hi volia seguir treballant va introduir cristalls d’Swarovski, la qual la converteix amb un gènesis escultòric, la idea ens va agradar i ens obre nous punt de reflexió.
Dzine redunda sobre un concepte post-pop, però ara l’estètica en la bellesa és l’eix vertebrador del discurs amb formes calidoscòpiques. Una forma calidoscòpica que etimològicament prové d’observar una imatge bella, on predominen formes perfectes i simètriques.
Podríem incorporar el concepte de bellesa de Plató, un concepte de representació com a ideal, no com a interpretació de la realitat dels objectes. N’obstant Jenofontes, V aC, ja va catalogar en tres categories el concepte de bellesa, tant interpretat a la historia de l’art:

                                                         1- La bellesa com a Ideal: parametritzada en la composició de les parts.
                                                         2- La bellesa Espiritual: l’ànima, que s’expressa a través de la mirada.
                                                         3- La bellesa funcional: Les coses son belles en tant en quant son útils.
A través de l’art pictòric la recerca de la bellesa en la seva representació ha estat un objectiu en molts casos baladí, i creiem que Dzine en aquesta obra aconsegueix donar una representació plausible.