jueves

BERNAT DAVIU & CARA

Les peces del Bernat Daviu, reforcen aquesta voluntat que dèiem en els texts anteriors del compromisos amb joves artistes que estem convençuts que acabaran trobant el seu mètode i el seu llenguatge per fer bones aportacions al món de l’art, d’aquí també a la gran varietat de les peces que disposa la col·lecció en aquest moments.