miércoles

VIRGINIE BARRÉ & DRAWING

Amb les obres de la Virgine Barré incorporem una branca com és la del dibuix. El seu treball ens captiva per la vessant escultòrica, que s’ajustaria amb el discurs de l’Eugenio Merino, l'Héctor Hernández, escultures que reflecteixen la societat actual i amb un material i tècnica innovadora i arriscada.

Amb aquestes peces acabem el recull no estructurat cronològicament. Resta per fer una planificació de la utilització que es vol emprendre de la col·lecció en un futur immediat, malgrat a vegades els projectes es poden quedar adormits per emprendre'ls en un futur amb noves visions