jueves

JORDI PALLARÉS & TAUROMAQUIA

Jordi Pallarès és un artista on les seves obres sempre tenen un torbador misteri , tant si es tracta de la seva primera etapa més realista, o de les posteriors plenament abstractes . En l’obra que disposem estan totes les constants estilístiques de l’artista amb la força del seu traç i la seva amplia gesticulitat. Es tracta d’un tema taurí del que es poden treure nombroses reflexions establint certs paral·lelismes, el brau representaria la figura de l’artista assetjat per la societat i en permanent conflicte amb ella, en el fons un discurs sobre la vida i la mort.

En l’obra del Jordi Pallarès és un clar exemple que el que cerquem dels artistes no és solament ell i les seves peces, sinó tanmateix qui el representa, la galeria o el marxant que gestioni correctament i amb eficiència tot el seu capital artístic, ja que és amb aquest element indispensable que creiem que l’artista podrà anar creant tot el seu potencial creatiu, i això només és possible amb un recolzament econòmic, aquesta premissa ho proporciona les seves vendes a col·leccions particulars i oficials, com poden ser les fundacions i els museus.